PRIVACYBELEID Het Hippe Schaap, onderdeel van Yippee b.v. 

Het Hippe Schaap vraagt en verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die ontvangen wordt bij iedere bestelling. De gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Het Hippe Schaap. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-08-2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door Het Hippe Schaap worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. 

OVER DE GEGEVENSVERWERKING 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop gegevens verwerkt worden, waar deze opgeslagen worden, welke beveiligingstechnieken gebruikt worden en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

WEBWINKELSOFTWARE 

PrestaShop 

Onze website en -winkel is ontwikkeld met software van PrestaShop. Persoonsgegevens die ten behoeve van onze dienstverlening aan Het Hippe Schaap beschikbaar gesteld zijn, worden opgeslagen op een systeem van Het Hippe Schaap binnen PrestaShop. PrestaShop heeft toegang tot deze gegevens om (technische) ondersteuning te kunnen bieden, de gegevens zullen nooit gebruikt worden voor een ander doel. Aan PrestaShop is gevraagd om op basis van de overeenkomst die Het Hippe Schaap met hen heeft gesloten passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. 

PrestaShop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Het Hippe Schaap behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen bedrijf te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. PrestaShop houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. 

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN 

MailChimp 

Het Hippe Schaap verstuurt e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal de gegevens (naam en e-mailadres) nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via de website is verzonden, wordt de mogelijkheid geboden om uit te schrijven, dit zal tot gevolg hebben dat de nieuwsbrief niet meer toegestuurd wordt.  De persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

PAYMENT PROCESSORS 

Mollie 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen bij Het Hippe Schaap wordt gebruik gemaakt van het platform van Mollie. Mollieverwerkt naam, adres en woonplaatsgegevens en de betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor de gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart de gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

PayPal 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen bij Het Hippe Schaap wordt gebruik gemaakt van het platform van PayPal. PayPal verwerkt naam, adres en woonplaatsgegevens en de betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor de gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart de gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

VERZENDEN EN LOGISTIEK 

Sendcloud 

Het Hippe Schaap maakt gebruik van de diensten van Sendcloud voor het verwerken en verzenden van bestellingen. Het is daarvoor noodzakelijk dat de bezorggegevens (naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud gedeeld wordt. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud onderaannemers inschakelt, stelt Sendcloud de gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING 

ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING 

Het Hippe Schaap gebruikt de gegevens die bij een bestelling ingevoerd worden, uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die bij de bestelling geplaatst wordt. De gegevens worden niet voor (gerichte) marketing gebruikt. Wanneer Het Hippe Schaap gegevens gebruikt om - anders dan op verzoek - op een later moment contact op te nemen, wordt hiervoor expliciet toestemming gevraagd. De gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Het Hippe Schaap of een eed of wettelijke verplichting. 

BEWAARTERMIJNEN 

Het Hippe Schaap bewaart gegevens zolang de klant als klant geregistreerd staat. Dit betekent dat Het Hippe Schaap de klantgegevens bewaart totdat de klant aangeeft niet langer van de diensten van Het Hippe Schaap gebruik wenst te maken. Als de klant dit bij Het Hippe Schaap aangeeft, wordt dit tevens opgevat als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met de (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke wettelijke termijn loopt bewaren. 

COOKIES 

GOOGLE ANALYTICS 

Via de website van Het Hippe Schaap worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Analytics'-dienst. Het Hippe Schaap gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken zodat Het Hippe Schaap haar diensten waar nodig kan verbeteren. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Het Hippe Schaap heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID 

Het Hippe Schaap behoudt te allen tijde het recht om het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Het Hippe Schaap reeds verzamelde gegevens met betrekking tot uw gegevens verwerken, dan wordt u hierover geïnformeerd per per e-mail. 


CONTACTGEGEVENS HET HIPPE SCHAAP 

Het Hippe Schaap (onderdeel van Yippee bv)
Bernhardstraat 10B
6707 CM Wageningen
085 0516828
info@yippee.nl
www.hethippeschaap.nl
Kvk: 72037377 
BTW NL858957437B01 

CONTACTPERSOON VOOR PRIVACY ZAKEN 

Myrna Strategier 


Update publicatie: 01-11-2021 

close

Verlanglijst

Online ma-vr 10-16u